Przejdź do strony: Fundusz
Przejdź do strony: O nas
Przejdź do strony: Portfolio
Przejdź do strony: Zespół
Przejdź do strony: Partnerzy

O Bridge AlfaProjekt BRIdgeAlfa, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), to część programu operacyjnego „Inteligentny rozwój". Celem projektu jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, a także pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Budżet BRIdge Alfa wynosi 436 mln złotych – w ramach w tej kwoty 19 wybranych funduszy otrzymało dofinansowanie w wysokości od 15 do 30 mln złotych na komercjalizację najbardziej innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie rozwoju.

Jakie projekty wspieramy?

Zwycięskie fundusze inwestycyjne przez 5 lat dokonywać będą analiz pozyskanych projektów badawczo-rozwojowych, by następnie na bazie najlepszych z nich tworzyć spółki celowe, dokapitalizowane kwotą nawet 3 mln PLN, z czego 80% pochodzić będzie z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej.  Dla Inwestorów oznacza to, że na ich zysk pracować będzie pięciokrotność zainwestowanych środków prywatnych. Wypracowany zysk nie będzie zwrotnie dystrybuowany do darczyńców środków unijnych.

 

Więcej o Bridge Alfa

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przejdź do strony: Referencje
Przejdź do strony: Kontakt