Centrum Usług Biznesowych

Działalność Nickel Technology Park Poznań skupia się na wspieraniu firm działających w Parku w celu rozwoju zarówno ich bieżącej działalności jak i tworzenia nowych firm, na bazie innowacyjnych pomysłów biznesowych, wynalazków i prac badawczo-rozwojowych. W tym celu rozpoczęto realizację projektu pt. „Budowa Centrum Usług Biznesowych wraz z wyposażeniem - dla rozwoju potencjału usługowego NTPP” w ramach działania 1.4 Wsparcie przedsiębiorstw powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Projekt realizowany będzie w okresie 10.01.2014 r. - 30.06.2015 r. Niniejszy projekt zakłada powstanie miejsca - skupiska firm, zespołów badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających ich działalność, co sprzyjać będzie współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Usług Biznesowych wraz z wyposażeniem. Budynek, oprócz powierzchni biurowych i konferencyjnych, będzie posiadać również powierzchnię usługową TestLAB, wyposażoną w specjalistyczne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie służące do świadczenia wysokospecjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorców z zakresu rozwoju cyklu życia produktu.

W ramach powierzchni usługowej TestLAB będą funkcjonować takie przestrzenie jak:

 • Pracownia modelowania 3D
 • Pracownia badań sensorycznych
 • Pracownia modelowania matematycznego i statystycznego
 • Pracownia projektów technicznych
 • Pracownia rzeczywistości poszerzonej i wirtualnej

W wyniku realizacji projektu, w Centrum Usług Biznesowych świadczone będą usługi wynajmu powierzchni biurowej i konferencyjno-wystawienniczej oraz usługi biznesowe w ramach „jednego okienka” jak:

 • usługi doradcze, w zakresie optymalizacji parametrów produktu/usługi, optymalizacji biznes planu, planu sprzedaży w oparciu o modelowanie matematyczne i analizę sensoryczną lub wirtualną,
 • usługi proinnowacyjne, jak modelowanie produktu, analiza reakcji klienta na produkt/usługę, modelowanie reakcji w środowisku 3D, optymalizacja produktu/usługi, wirtualna przestrzeń sprzedaży, analiza wpływu wariantów na koncepcję biznesową,
 • usługi informacyjne, realizowane za pomocą ekranów LCD,
 • usługi finansowe, jak obsługa księgowa świadczona na miejscu,
 • usługi szkoleniowe, realizowane za pomocą dedykowanej e-platformy,
 • usługi środowiskowe, jak odzysk wody opadowej (deszczówka); usługa rowerowni, usługa segregacji odpadów zgodnie z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.