BPO Network

Sektor usług biznesowych w coraz większym stopniu zasadza się na zdolności wykorzystania potencjału i kapitału intelektualnego otoczenia. Zachodzi konieczność inwestowania firm w relacje z uczelniami wyższymi, samorządem czy stowarzyszeniami branżowymi. Dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi, władzami miast, dzięki synergii kompetencji biznesu i środowiska naukowego, zachodzi rozwój tego sektora. W związku z tym zrealizowano projekt pt. „ICE (Improving Customer Experience) - budowa powiązania w ramach kompleksowej oferty usług biznesowych w Wielkopolsce” w okresie 01.03.2012 r. – 28.02.2013 r. w ramach działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Przedmiotem projektu była budowa powiązania w ramach kompleksowej oferty usług biznesowych w Wielkopolsce, której celem był rozwój powiązania kooperacyjnego ICE oraz budowa platformy współpracy między przedsiębiorcami z sektora usług biznesowych, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami branżowymi oraz jednostkami naukowymi. Wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem swojej działalności w sektorze BPO mogły wziąć udział w bezpłatnym cyklu konferencji „Praktyczne zarządzanie relacjami z klientami”, jak również skorzystać z portalu Akademia CRM – źródła wiedzy o efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami.

Projekt realizowany był przy współudziale władz samorządowych Poznania, które dostrzegają potrzebę dalszego rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w stolicy Wielkopolski i całym regionie. Partnerem merytorycznym organizowanych przez NTPP konferencji został Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jest ona szansą dla wielkopolskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, na zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie efektywnego prowadzenia relacji z klientami oraz korzyściami, jakie daje outsourcing procesów biznesowych. W programie organizatorzy przewidzieli zarówno wykłady, jak i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków i teoretyków biznesu oraz doradztwo członkom powiązania z zakresu wykorzystania technologii wirtualnej i CRM oraz zwiększania wartości klientów poprzez programy lojalnościowe.