BIOREGION Wielkopolska

Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska prowadzi działalność, którego celem jest integracja i promocja wielkopolskiej branży biotechnologicznej, medycznej i Life Science. Dlatego też powstała inicjatywa kooperacyjna BioTechMed, prowadzona przez stowarzyszenie, która rozwijana jest dzięki zrealizowaniu projektu pt. „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska”, w okresie 02.01.2013 r. - 30.06.2014 r. w ramach działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę kooperujących ze sobą przedsiębiorstw tworzących inicjatywę kooperacyjną BioTechMed, z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami branżowymi, władzami samorządowymi, przedsiębiorcami oraz środowiskiem klastrowym.

 

 

W programie organizatorzy przewidzieli:

  • Działania promujące i wspierające wielkopolski sektor biotechnologiczny,
  • Udział w licznych spotkaniach B2B w ramach konferencji np. w Oxfordzie, misji gospodarczych np. w Barcelonie, w Turynie, czy targach BIOFORUM w Łodzi.
  • Międzynarodowa Konferencja BIOCONNECT 2013 w Poznaniu to m.in. prezentacja najnowszych trendów w biotechnologii oraz udział uznanych autorytetów.
  • Cykl usług doradczych w obszarze budowy systemu komunikacji, wypracowania wspólnych standardów zarządczych oraz Wspólnej Strategii Rozwoju.