Przejdź do strony: One-Stop-Shop

O nas

Wspólnie z naszymi partnerami: firmą projektową Mindsailors oraz centrum badań i rozwoju PozLab, tworzymy one-stop-shop dla innowacji, w którym otrzymasz wsparcie w rozwoju produktów i usług od A do Z: od pieniędzy na rozwój biznesu, przez badania i testy rynkowe, projektowanie i prototypowanie, weryfikację czystości patentowej, opracowanie strategii IP po komercjalizację.

Zobacz nasz zespół.

 

Rozwijamy nowatorskie produkty i usługi zapewniając:
 

->  zminimalizowane formalności: uproszczona umowa inwestycyjna, brak biznesplanów, brak prognoz finansowych, brak wyceny biznesu,

->  wsparcie kadrowe w zakresie kompetencji badawczo-analitycznych, sprzedażowych i zarządczych,

->  wewnętrzną ekspertyzę zespołu w obszarach User Research, dzięki której poznajemy i testujemy zachowania odbiorców w skali mikro i makro,

->  iteracyjne podejście do rozwoju wszystkich elementów modelu biznesowego, dzięki któremu szybciej i sprawniej budujemy pożądane rynkowo rozwiązania i eliminujemy te,   które się nie sprawdzają,

->  międzynarodową sieć ekspertów branżowych, pomocną w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów w obszarze technologii, strategii IP oraz sprzedaży.

Przejdź do strony: Usługi
Przejdź do strony: Finansowanie
Przejdź do strony: Generowanie pomysłu i badania użytkowników
Przejdź do strony: Projektowanie
Przejdź do strony: Koncepcja technologiczna
Strategia IP
Przejdź do strony: Testowanie
Przejdź do strony: Komercjalizacja
Przejdź do strony: Ciekawe przykłady
Przejdź do strony: OPM Pharma
Przejdź do strony: 3R Studio
Przejdź do strony: IVI
Przejdź do strony: Nickel Development
Przejdź do strony: Kontakt