Drukuj

2016/10/26

Konferencja Prawne aspekty innowacji w biznesie
YouNick współorganizatorem konferencji - zapraszamy 8.11 na SWPS Poznań

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce zmierza do osiągnięcia określonych korzyści społeczno-gospodarczych. Zarówno przedsiębiorstwo jak i proces innowacyjny, aby mogły się rozwijać potrzebują dodatkowego wsparcia. Zapraszamy na konferencję "Prawne aspekty innowacji w biznesie", współorganizowaną przez YouNick.

TERMIN: 8 listopada, 10:15 - 16:15

ZAPISY: [formularz zgłoszeniowy]

MIEJSCE: Uniwersytet SWPS, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

DLA KOGO:

Dla podmiotów poszukujących wiedzy z zakresu prawnych aspektów innowacji w Polsce. Podczas konferencji omawiane będą m.in. działalność startupów pod kątem uregulowań prawnych.

KRÓTKI OPIS:

W planie konferencji przewidziano prelekcje w pięciu  merytorycznych panelach, prowadzonych przez uznanych praktyków prawa, ekonomii, finansów poświęconych odpowiednio: prawnemu wzmocnieniu innowacji, wzmocnieniu z punktu widzenia prawa oraz prawa podatkowego, wsparciu dzięki programom NCBiR oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Przedstawiona zostanie także problematyka współpracy centrów transferu technologii z funduszami inwestycyjnymi.

W konferencji wezmą udział eksperci YouNick: Dagmara Nickel z prezentacją pt. "Ścieżki komercjalizacji w praktyce, czyli jak zarobić na swoim wynalazku?", Rafał Roszak, który poprowadzi panel dyskusyjny „Potrzeby i możliwości podmiotów zaangażowanych w innowacje”, a także Anna Krause z PozLab - spółki portfelowej YouNick.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI:
http://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/13888-prawne-aspekty-innowacji-w-biznesie