Bierz co chcesz

Z naszej oferty możesz korzystać wybiórczo, w zakresie, jaki jest Ci aktualnie potrzebny lub też korzystać z całego spektrum wzajemnie dopełniających się usług.

Dostarczamy źródła i możliwości finansowania: inwestycje kapitałowe, środki unijne, finansowanie dłużne, partnerskie, sweat investment. Świadczymy usługi dla innowacyjnych przedsiębiorstw: od generowania pomysłu, przez badania i projektowanie po testowanie i komercjalizację -> Rozwój biznesu 

W YouNick skorzystasz z szerokiej oferty wynajmu przestrzeni pracy od pokoju, biura w formule open i classic, laboratorium, po magazyn -> Wynajem powierzchni