Drukuj

2017/05/17

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie usługi „AMS product development” metody opracowania formulacji i procesu dla preparatów farmaceutycznych” Nr wniosku RPWP.01.02.00-30-120/16, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, firma APPLIED MANUFACTURING SCIENCE sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu:

Maszyna Spray Dryer - 1 szt. 

W załączeniu

1. Zapytanie ofertowe