Dlaczego organizujemy kampanię i co ona ma zmienić?

DLACZEGO ORGANIZUJEMY KAMPANIĘ?
 

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy czy ograniczenie syndromu wypalenia zawodowego to tylko niektóre wyzwania stojące przed polską gospodarką w najbliższej przyszłości. Jak im sprostać? Największe instytuty badawcze na świecie – Aon Hewitt, McKinsey, Instytut Gallupa czy Hay Group Insight – na podstawie prowadzonych od wielu lat badań wskazują, że kluczem do dalszego rozwoju gospodarczego są zaangażowani pracownicy. A stopień ich zaangażowania znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w twardych wynikach ekonomicznych przedsiębiorstw. Badanie Aon Hewitt z 2012 r. pokazało, że organizacje z wysokim poziomem zaangażowania zespołu (65% lub więcej) wypracowały pomimo kryzysu aż o 22% wyższy całkowity zwrot dla udziałowców niż średnia w 2010 r. Z ankiet pracowniczych zebranych przez Hay Group Insight wynika, że wysoce zaangażowani pracownicy mogą podwyższyć wyniki biznesowe firmy w zakresie  ok. 30% i osiągać nawet 2,5-krotnie lepsze przewidywane rezultaty od swoich niezaangażowanych kolegów. Opracowując Wskaźnik Zdrowia Organizacji firma McKinsey oszacowała natomiast, że w wyniku utraconej produktywności, zdemotywowani i aktywnie niezaangażowani pracownicy kosztują amerykańską gospodarkę rocznie aż 355 miliarda dolarów.


Jim Goodnight, szef amerykańskiego Instytutu SAS, powiedział kiedyś, że 95% kapitału jego firmy odpływa drzwiami codziennie wieczorem. A jego zadaniem jest stworzyć takie środowisko pracy, które sprawi, że ci ludzie wrócą każdego ranka. Te dwa zdania to w mojej opinii jedna z najlepszych recept na rynkowy sukces – twierdzi Dagmara Nickel, prezes parku technologicznego YouNick. – W ostatnich latach słowo „innowacyjność” odmieniamy w Polsce przez wszystkie przypadki. Zbyt rzadko zauważamy jednak, że za każdym innowacyjnym rozwiązaniem, produktem czy usługą stoją po prostu ludzie. A wynalazki na miarę XXI wieku wymagają odważnych i kreatywnych kadr. Osób, które pracują z pasją i są zadowolone ze swojego miejsca pracy. Bez względu na to, czy jest to ogromna międzynarodowa korporacja, firma rodzinna, mały startup czy jednoosobowa działalność gospodarcza. W naszej kampanii chcemy pokazać nowe, pozytywne wzorce dotyczące zarówno tworzenia przyjaznych przestrzeni pracy, jak i relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zwykłej ludzkiej życzliwości. Podczas bezpłatnych, otwartych dla wszystkich chętnych wydarzeń podzielimy się wiedzą i doświadczeniem naukowców i przedsiębiorców z kraju i zagranicy. Zaprezentujemy także historie osób, które podjęły ryzyko i często diametralnie zmieniły swoją ścieżkę zawodową. Mamy nadzieję, że nasza akcja rozpocznie konstruktywną dyskusję o konieczności tworzenia w polskich firmach i instytucjach innowacyjnych i przyjaznych miejsc pracy. I stanie się pierwszym krokiem do trwałej zmiany mentalności polskich pracowników i pracodawców.

 

GŁÓWNE CELE KAMPANII
 

Celem kampanii jest propagowanie wiedzy nt. wartości tworzenia innowacyjnych i przyjaznych miejsc pracy

Aby podnieść poziom innowacyjności w Polsce potrzebujemy nowych, kreatywnych kadr. Kluczem do rozwoju nowoczesnej firmy są zaangażowani, zadowoleni ze swojego miejsca pracy pracownicy. Konieczne są nowe wzorce dotyczące zarówno przestrzeni pracy, jak i sposobu traktowania personelu. Kampania „Praca? Lubię to!” to pierwszy krok na drodze do zmiany mentalności polskich pracowników i pracodawców w tworzeniu innowacyjnych i przyjaznych miejsc pracy.

 

 

Zapraszamy do współpracy ekspertów z dziedziny psychologii pracy, architektów, projektantów, przedsiębiorców, menedżerów i pracowników, osoby, które odeszły z korporacji i utworzyły swoje firmy do tego, żeby dzielić się doświadczeniem w tworzeniu dobrych miejsc pracy. Zarówno w zakresie organizacji pracy, zarządzania, motywowania, relacji, jak i przestrzeni i usług, które czynią pracę bardziej przyjazną i pomagają harmonijnie łączyć życie zawodowe z prywatnym. Dążymy do tego, by powstawały w Polsce środowiska zawodowe, w których ceni się i szanuje człowieka. W których ceni się takie wartości jak współpraca, zaangażowanie, motywacja wewnętrzna, kreatywność, indywidualność. Przypomnimy pracodawcom, że im się to opłaca, bo zaangażowani i zmotywowani pracownicy to wymiernie lepsze wyniki ekonomiczne firmy. Pracownikom z kolei będziemy przypominać, że mają prawo do szacunku w miejscu pracy i że relacja z pracą jest zbyt ważna, by mieć strategię „byle do piątku”.

 

 

DLA KOGO I Z KIM?
 

Grupy docelowe kampanii to obecni i przyszli pracownicy 18+,  właściciele firm i instytucji, kadra zarządzająca. Działania w ramach kampanii prowadzone są na terenie Wielkopolski, przy wsparciu partnerów i patronów medialnych:

Miasta Poznania (Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania), portalu odpowiedzialnybiznes.pl, Pulsu Biznesu, Głosu Wielkopolskiego, Telewizji WTK, Strefy Biznesu, Naszego Miasta oraz epoznan.pl.