Drukuj

2016/07/04

YouNick akredytowanym
ośrodkiem innowacji

Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą i chciałbyś rozwijać w swojej firmie innowacyjne produkty i usługi? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów od inwestycji kapitałowych, funduszy unijnych oraz rozwoju produktów i usług.
Jako Akredytowany Ośrodek Innowacji oferujemy zarówno usługi doradcze w zakresie innowacji, jak i usługi wsparcia innowacji.

Dzięki uzyskanej w czerwcu br. Akredytacji Ministra Rozwoju dołączyliśmy do prestiżowego grona ośrodków wspierających rozwój polskiej innowacyjności. Nawiązując współpracę z YouNick uzyskasz nie tylko dostęp do wiedzy i doświadczenia naszego zespołu, ale także związanych z nami polskich i zagranicznych naukowców i przedsiębiorców.

Wspólną pracę nad innowacyjnym pomysłem rozpoczniemy od analizy potrzeb i możliwości Twojej firmy. Następnie zaproponujemy najbardziej optymalny pakiet proinnowacyjnych usług i pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Realizując wspólny projekt zapewnimy Twojej firmie wszystkie niezbędne usługi doradcze i szkolenia. A w razie potrzeby udostępnimy także istniejącą w Parku przestrzeń biurową i laboratoryjną. Opracowując nowe produkty i usługi otrzymasz również wsparcie naszego działu rozwoju nowych produktów i usług. Jego eksperci, korzystając z wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni, pomagają podmiotom z sektora MŚP wprowadzać na rynek produkty i usługi zgodne z potrzebami odbiorców, starannie zaprojektowane i przetestowane przez grupę docelową.
 

 

Jak dokładnie możemy Cię wesprzeć? POBIERZ fiszkę informacyjną z wykazem wszystkich usług
-> FISZKA INFORMACYJNA


Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami - rafal.roszak@younick.pl, + 48 504 006 918

 

 

Przypominamy, że najbliższy nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 rozpocznie się 4 listopada br. i potrwa do 31 marca 2017 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wyniesie aż 36 mln zł. Z działania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Informacji o ogłoszeniu konkursu warto szukać na stronie PARP już od 3 października br.