NICEBI

Działalność Centrum Biotechnologii skupia się na wspieraniu firm działających w branży biotechnologicznej w celu rozwoju zarówno ich bieżącej działalności jak i tworzenia nowych firm, na bazie innowacyjnych pomysłów biznesowych, wynalazków i prac badawczo-rozwojowych. W tym celu zostało zawiązane powiązanie kooperacyjne Nickel Center for Biotech Innovation – NICEBI, jako platforma współpracy przedsiębiorstw, samorządu lokalnego, organizacji branżowych i innych podmiotów. Przyczyniło się ono do realizacji projektu pt. „Budowa wielopłaszczyznowej platformy współpracy dla rozwoju wielkopolskiej branży biotechnologicznej” w okresie 03.01.2011 r. - 31.01.2012 r. w ramach działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Przedmiotem projektu był rozwój powiązania kooperacyjnego oraz budowa platformy współpracy miedzy przedsiębiorcami z branży biotechnologicznej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami branżowymi oraz jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.

 

W programie organizatorzy przewidzieli:

  • Działania promujące i wspierające wielkopolski sektor biotechnologiczny,
  • Udział w licznych spotkaniach B2B w ramach konferencji np. w Mediolanie, misji gospodarczych, wizyt studyjnych (firma Acumen Research z Singapuru) czy targów BIOFORUM w Łodzi,
  • Konferencja BIOCONNECT 2011 w Poznaniu – jedyne tego typu wydarzenie w Wielkopolsce, integrujące branże Bio/Life Sciences ze środowiskiem naukowym – ponad 120 uczestników (przedsiębiorcy, naukowcy, studenci), 6 reprezentantów europejskich bioregionów, 15 światowej sławy prelegentów, 30 prezentowanych posterów.
  • Cykl usług doradczych w obszarze komercjalizacji, transferu wiedzy, finansowania oraz certyfikacji.