Centrum Biotechnologii

Działalność Centrum Biotechnologii skupia się na wspieraniu firm działających w branży biotechnologicznej w celu rozwoju zarówno ich bieżącej działalności jak i tworzenia nowych firm, na bazie innowacyjnych pomysłów biznesowych, wynalazków i prac badawczo-rozwojowych. W tym celu, w okresie 01.07.2010 r. - 30.09.2012 r.  firma zrealizowała projekt pt. „Budowa Centrum Biotechnologii - ośrodka rozwoju specjalistycznych usług dla firm z sektora biotechnologicznego” w ramach działania 1.4 Wsparcie przedsiębiorstw powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014., który umożliwił powstanie miejsca – skupiska firm biotechnologicznych, zespołów naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających ich działalność, co sprzyja współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

W ramach projektu powstała specjalistyczna i zarazem kompleksowa infrastruktura dostosowana do aktualnych potrzeb firm z branży Bio/Med. Nickel BioCentrum  to  powierzchnie biurowe, sale konferencyjne  oraz pomieszczenia laboratoryjne  uwzględniające wymogi biobezpieczeństwa wraz z profesjonalnym wyposażeniem laboratoryjnym w ramach specjalistycznych pracowni oraz powierzchni wspólnych (core facilities). Najemcy korzystać mogą m.in. z zestawu GC, HPLC oraz bioreaktora. Nickel  BioCentrum zlokalizowane jest na terenie parku technologicznego NTPP, w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacji krajowej i zagranicznej, w pobliżu portu lotniczego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Nickel BioCentrum to także pakiet specjalistycznych usług, który przyczynia się do rozwoju oraz optymalizacji działań i zwiększenia efektywności firm z branży Bio/Med.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA FIRM Z BIOSEKTORA:

  • usługi doradcze (doradztwo unijne – projekty B+R),
  • usługi proinnowacyjne – ocena potencjału projektów B+R
  • usługi informacyjne – newsletter branżowy,
  • usługi finansowe – usługi księgowe,
  • usługi szkoleniowe,
  • usługi środowiskowe – wspólna gospodarka odpadami,
  • wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z profesjonalnym wyposażeniem laboratoryjnym oraz powierzchni wspólnych.