Program inkubacji "YouNick Up"

Ideą stojącą za realizacją Programu Inkubacji YouNick Up jest istniejąca obecnie w Polsce szansa dla innowacyjnych młodych przedsiębiorstw wynikająca z dwóch elementów, tj. dostępności finansowania dla innowacji oraz zmiany w sektorze ICT i technologii medycznych.

Jak pokazują jednak międzynarodowe benchmarki rynkowe, szeroko zakrojone badania sektorowe i analizy własne YouNick Technology Park dla udanej realizacji tej szansy przez przedsiębiorstwa i trwałego wprowadzenia do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji konieczne jest uzupełnienie kompetencji.

Stąd zaadresowana przez YouNick Technology Park potrzeba dla realizacji kompleksowego Programu Inkubacji oraz jego zakres.

Pobierz Kompleksowy Program Inkubacyjny