OPM PHARMA

Mozolne poszukiwanie na własną rękę specjalistów i sposobów leczenia w sieci czy poprzez znajomych powoli odchodzi do lamusa. Dzięki rozwiązaniu OPM Pharmy polscy pacjenci otrzymują w jednym miejscu nie tylko merytoryczną wiedzę o swoim problemie zdrowotnym oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i żywienia, ale także kontakt do właściwej pielęgniarki środowiskowej, lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, dietetyka, apteki czy producenta sprzętów i wyrobów medycznych


OPM PHARMA opracowała nowoczesną platformę internetową łączącą osoby opuszczające szpital ze wszystkimi podmiotami systemu ochrony zdrowia, świadczącymi usługi na rynku otwartym. Dzięki rozwiązaniu OPM Pharmy polscy pacjenci otrzymują w jednym miejscu nie tylko merytoryczną wiedzę o swoim problemie zdrowotnym oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i żywienia, ale także kontakt do właściwej pielęgniarki środowiskowej, lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, dietetyka, apteki czy producenta sprzętów i wyrobów medycznych.

Starzejące się w zawrotnym tempie społeczeństwo to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Dane Eurostatu pokazują, że w roku 2020 osoby 60-letnie i starsze będą stanowić aż 1/4 ludności Polski. Aby zapewnić im godziwe warunki życia, konieczne są nowe rozwiązania w zakresie systemu emerytalnego, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opieki zdrowotnej zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych.

OPM Pharma powstała na bazie naszych zawodowych i prywatnych doświadczeń związanych z opieką nad osobami przewlekle chorymi. Zaobserwowaliśmy, iż wielu polskich seniorów, trafiających na leczenie do szpitala, po powrocie do domu ma ogromny problem z dostępem do profesjonalnej wiedzy medycznej oraz szybkiej i skutecznej pomocy specjalistów. Dlatego razem z parkiem technologicznym YouNick oraz uznaną firmą medyczną/ farmaceutyczną BBroun stworzyliśmy pierwszy w Polsce innowacyjny model wspierania pacjentów przewlekle chorych na rynku pozaszpitalnym (OPM - Outpatient Market).

Opracowywana przez nasz zespół nowoczesna platforma internetowa połączy osoby opuszczające szpital ze wszystkimi podmiotami systemu ochrony zdrowia, świadczącymi usługi na rynku otwartym. Mozolne poszukiwanie na własną rękę specjalistów i sposobów leczenia w sieci czy poprzez znajomych odejdzie już wkrótce do lamusa. Dzięki rozwiązaniu OPM Pharmy polscy pacjenci otrzymają w jednym miejscu nie tylko merytoryczną wiedzę o swoim problemie zdrowotnym oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i żywienia, ale także kontakt do właściwej pielęgniarki środowiskowej, lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, dietetyka, apteki czy producenta sprzętów i wyrobów medycznych.

Nasze kompleksowe rozwiązania terapeutyczne kierujemy przede wszystkim do osób cierpiących na rany przewlekłe oraz niedożywionych. Jesteśmy jednak otwarci na współpracę ze specjalistami oraz firmami zajmującymi się leczeniem innych schorzeń, które wymagają długoterminowej opieki pozaszpitalnej. Nasz innowacyjny pomysł zyskał już uznanie Polskiego Związku Chirurgów

Pomysłodawca:

Sylwester Petrycz


Istniejemy od:

października 2015 r.

Zajmujemy się:

tworzeniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii innowacyjnych rozwiązań dla rynku OPM


Działamy:

branży medycznej, sektor OPM (Outpatient Market)

Wspieramy:

wszystkich interesariuszy rynku OPM – pacjentów i ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, apteki, firmy farmaceutyczne, producentów sprzętu i wyrobów medycznych oraz placówki opieki długoterminowej i paliatywnej


Nasza misja:

pomoc pacjentom z chorobami przewlekłymi poprzez dostarczanie rozwiązań terapeutycznych, możliwych do realizowania na rynku pozaszpitalnym w warunkach opieki długoterminowej