Przejdź do strony: One-Stop-Shop
Przejdź do strony: O nas
Przejdź do strony: Usługi
Przejdź do strony: Finansowanie
Przejdź do strony: Generowanie pomysłu i badania użytkowników
Przejdź do strony: Projektowanie
Przejdź do strony: Koncepcja technologiczna
Strategia IP
Przejdź do strony: Testowanie
Przejdź do strony: Komercjalizacja
Przejdź do strony: Ciekawe przykłady
Przejdź do strony: OPM Pharma
Przejdź do strony: 3R Studio

Zadania

Przeprowadzenie analizy sytuacji firmy z wykorzystaniem elementów metodologii Systematic Inventive Thinking. Przedstawienie wypracowanych propozycji działań, określenie ich priorytetów w ramach weryfikacji celów biznesowych oraz wskazanie rekomendacji w zakresie krótkookresowych działań komunikacyjnych.

IVI

Branża: Opieka zdrowotna

Jak pomogliśmy?

  • Business model innovation
  • Communication Innovation
  • Customer Journey Map
Przejdź do strony: Nickel Development
Przejdź do strony: Kontakt