Przejdź do strony: One-Stop-Shop
Przejdź do strony: O nas
Przejdź do strony: Usługi
Przejdź do strony: Finansowanie
Przejdź do strony: Generowanie pomysłu i badania użytkowników
Przejdź do strony: Projektowanie
Przejdź do strony: Koncepcja technologiczna
Strategia IP
Przejdź do strony: Testowanie
Przejdź do strony: Komercjalizacja
Przejdź do strony: Ciekawe przykłady
Przejdź do strony: OPM Pharma
Przejdź do strony: 3R Studio
Przejdź do strony: IVI

Zadania

Przeprowadzenie analizy sytuacji firmy z wykorzystaniem elementów metodologii Systematic Inventive Thinking. Przedstawienie wypracowanych propozycji działań, określenie ich priorytetów w ramach weryfikacji celów biznesowych oraz wskazanie rekomendacji w zakresie krótkookresowych działań komunikacyjnych.

Nickel Development

Branża: Nieruchomości komercyjne

Jak pomogliśmy?

  • Market Research
  • User Persona
  • Service Experience Map
  • Customer Journey
  • Market Testing
  • Stworzenie projektu funkcjonalnego nowej inwestycji
Przejdź do strony: Kontakt