Jak zapewnić firmie bezpieczeństwo?

W obecnym świecie kraty w oknach i dobry zamek w drzwiach nie są już wystarczającym zabezpieczeniem budynku przed włamaniem i kradzieżą. Firmy, które chcą zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa dla prowadzonej przez siebie działalności, powinny zwrócić uwagę na cztery elementy:

  • ochrona fizyczna,
  • zabezpieczenia elektroniczne,
  • instalacje ppoż.
  • bezpieczeństwo sieci komputerowych.

Wille miejskie, mieszkania zaadaptowane na potrzeby biurowe i mikrobiurowce rzadko oferują kompleksową ochronę, zawierającą te elementy.  W takich sytuacjach obowiązek prawidłowego zabezpieczenia biura spoczywa głównie na właścicielach i pracownikach firm, którzy muszą wykazać się dużym zaangażowaniem, posiadać fachową wiedzę i niejednokrotnie angażować własne środki. Wynajmując biuro należy więc zwrócić uwagę na wszystkie elementy zapewniające bezpieczeństwo.

 

  • Całodobowa ochrona fizyczna jest najbardziej kosztownym, ale najpewniejszym elementem systemu bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, czy ochrona jest obecna na miejscu czy przyjeżdża tylko interwencyjnie po uruchomieniu alarmu. Ciągła obecność pracowników renomowanej agencji nie tylko przyspieszy reakcję w przypadku prawdziwego zagrożenia, ale też działa prewencyjnie, skutecznie odstraszając potencjalnych włamywaczy.

Przykład: Kompleks YouNick objęty jest ochroną fizyczną i monitoringiem wizyjnym terenu zewnętrznego i części wspólnych budynków, przez obecnych całodobowo pracowników renomowanej agencji. W godzinach pracy najemców w każdym budynku znajduje się pracownik recepcji, co nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale również prestiż i komfort pracy.

 

  • Zabezpieczenia elektroniczne są elementem wspomagającym ochronę fizyczną. W nowoczesnych biurowcach powinien funkcjonować system kontroli dostępu, uniemożliwiający wejście na powierzchnię osobom nieuprawnionym. Profesjonalny system kontroli przydaje się także do sprawdzenia, który pracownik i w jakich godzinach poruszał się po biurze. Kontrola dostępu jest rozwiązaniem dość tanim, chociaż ze względu na koszt serwisowania, przeglądów i utrzymywania serwerów do przechowywania danych, jest rzadko spotykana w starszych i mniejszych budynkach. W YouNick system kontroli dostępu sprzężony jest z instalacją alarmową napadu i włamania i pozwala najemcy na zazbrajanie nawet pojedynczych pomieszczeń.

 

  • System sygnalizacji ppoż. Rynek oferuje wiele urządzeń ostrzegania przed pożarem - od rozwiązań domowych, przez półprofesjonalne, do w pełni zautomatyzowanych systemów budynkowych. Im rozwiązanie bardziej rozbudowane, tym pewniejsze, a co za tym idzie -  droższe. Te najlepsze, dostępne np. w YouNick, skanują za pomocą gęsto rozmieszczonych czujek wszystkie pomieszczenia nad i pod sufitami podwieszanymi w poszukiwaniu wczesnych oznak pożaru. W przypadku jego stwierdzenia, sygnał wysyłany jest w 2 miejsca: do centrali ppoż., przy której całodobowo pełni dyżur pracownik ochrony oraz do stacji monitoringu pożarowego.  Natychmiastową informację otrzymuje najbliższa jednostka straży pożarnej, która automatycznie wysyła odpowiednią ilość wozów strażackich. Dzięki systemowi, strażacy wiedzą, w których pomieszczeniach należy szukać pożaru i dzięki temu są w stanie go ugasić zanim spowoduje większe szkody. Niezależnie od systemu ostrzegania konieczne jest posiadanie odpowiednich urządzeń do gaszenia -  sieci hydrantów, zbiorników do gaszenia gazem, gaśnic itp. Obiekt YouNick wyposażony jest dodatkowo we własne zbiorniki wody do celów gaśniczych.

 

  • Bezpieczeństwo sieci i urządzeń teleinformatycznych. Wg informacji podanych przez firmę Business Consulting Center, lidera wdrożeń SAP, a jednocześnie największego najemcę w YouNick, liczba ataków na systemy należące do firm zwiększa się co roku o kilkaset procent. Ataki te są również coraz bardziej przemyślane i nie bazują już wyłącznie na wysyłaniu maili z podejrzanymi załącznikami. Posiadanie przestarzałej infrastruktury i routerów domowej klasy z najczęściej nieaktualnym oprogramowaniem sprzyja zewnętrznym atakom. Prawidłowo skonfigurowane, profesjonalne firewalle, informatycy czuwający całodobowo nad bezpieczeństwem naszych danych oraz posiadanie możliwie najaktualniejszych kopii zapasowych to konieczność. Obiekty zaawansowane technologicznie, takie jak YouNick nie tylko zapewnią bezpieczeństwo, ale również udostępnią możliwość kolokowania systemów do profesjonalnych serwerowni, odpornych na ataki, zagrożenia fizyczne oraz redundantnych zarówno w kwestii dostępu do sieci, jak i zasilania.

 

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników, sprzętu i danych powinno mieć kluczowe znaczenie dla każdego wynajmującego własne biuro. Koszty zapewnienia bezpieczeństwa na wysokim poziomie wynoszą nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie, dlatego warto ulokować biznes w kompleksach klasy YouNick, w których ten koszt jest dzielony pomiędzy najemców. Firma wynajmująca biuro o powierzchni 100 m2, chcąca indywidualnie zapewnić bezpieczeństwo na tym samym poziomie, poniosłaby koszt rzędu 8.300zł netto miesięcznie. W ramach YouNick wszystkie opisane elementy są częścią opłaty serwisowej i nie przekraczają 300zł miesięcznie.