Wynajmij salę


Centrum Konferencyjne
1 200  PLN
740  PLN
740  PLN
600  PLN

Ustawienie sali w Centrum Konferencyjnym

Liczba uczestników konferencji w Centrum Konferencyjnym

Czy jesteś najemcą biura w YouNick?

Pozostała przestrzeń konferencyjna
580  PLN
550  PLN

Podsumowanie
PLN