Przejdź do strony: Projekty

Informacje o projekcie

Twoje pomysły na biznes weryfikujemy w ramach projektu Biomed – inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych. To projekt skierowany do polskich naukowców, studentów, osób z jednostek badawczo-rozwojowych i pomysłodawców działających w branżach: biotechnologia, ICT, medycyna, OZE / ochrona środowiska.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1

 

 

W przypadku pytań dotyczących projektu BioMed prosimy o kontakt:

Centrum Biotechnologii sp. z o.o.
ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 65 85 516
fax:  +48 61 65 85 498
e-mail: biuro@nickelbiocentrum.pl

Więcej informacji na temat programów realizowanych w ramach 3. osi priorytetowej: Kapitał dla innowacji, działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej:

  1. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  2. Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
  3. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  4. Inne przydatne strony:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Przejdź do strony: Dotacje na Innowacje