Co to jest add-on factor ??

Add-on factor to współczynnik powierzchni wspólnej, stosowany przez wielu wynajmujących przy umowach najmu powierzchni komercyjnych.

Współczynnik add-on wyrażany jest procentowo i określa wielkość najmu powierzchni wspólnych przypadających na wynajmowaną powierzchnię biura.

Oznacza to, że powierzchnia biura powiększona o wartość współczynnika add-on (powierzchnia najmu brutto) jest faktyczną powierzchnią, za którą najemca zapłaci:

  • czynsz,
  • opłatę administracyjną,
  • opłatę eksploatacyjną.

 

Przykład:

Łączna powierzchnia budynku wynosi 3300 m² i obejmuje zarówno pomieszczenia przeznaczone pod wynajem, jak i pomieszczenia wspólne dedykowane wszystkim najemcom, m.in.:

  • sanitariaty,
  • salki,
  • hole,
  • korytarze,
  • lobby etc.
     

o łącznej powierzchni 300 m². Oznacza to, że 10 % powierzchni stanową części niewynajmowane, a powierzchnia najmu netto wynosi 3000 m2. Wynajmujący każdemu z najemców doliczy 10% add-on, aby pokrył zarówno koszty, jakie są generowane na powierzchni najmu, jak i dodatkowy czynsz.

W przypadku add-on wynoszącego zero najemca ponosić będzie tylko koszty związane z udziałem jego powierzchni w budynku, bez dodatkowego czynszu za części wspólne.

 

Porównanie kosztów miesięcznych dla wynajmowanego biura o powierzchni 50 m z add-on oraz bez:

Add-on 10%

Add-on 0%

Wielkość najmu 55 m2

Wielkość najmu 50 m2

Opłaty czynszowe 50 PLN/m2, administracja 15 PLN/m2 , eksploatacja 5 PLN /m2

Czynsz                                                           2750,00

Czynsz                                                       2500,00

Administracja                                                825,00

Administracja                                            
750,00

Eksploatacja                                                   275,00

Eksploatacja                                              
250,00

Koszt miesięczny                                           3 850,00

Koszt miesięczny                                  
3 500,00

 

Add-on o wysokości 0 % nie oznacza braku udziału w kosztach wspólnych. Udział ten jest liczony wówczas jako procent powierzchni najmu w stosunku do wszystkich wynajmowanych powierzchni.

 

Porównanie kosztów miesięcznych z uwzględnieniem udziału w powierzchniach wspólnych i wartości add-on factor:

Powierzchnia całkowita budynku:

3300 m2

Powierzchnia całkowita najmu:

3000 m2

Powierzchnia części wspólnych:

300 m2

Koszty administracyjne i eksploatacyjne części wspólnych

6 000,00 zł

Opłaty czynszowe 50 PLN/m2, administracja 15 PLN/m2 , eksploatacja 5 PLN /m2

Powierzchnia najmu netto

50 m2

50 m2

Add-on

0%

10%

Powierzchnia najmu brutto

50 m2

50 m2

Udział w powierzchniach wspólnych

1,67%

0%

Czynsz za powierzchnię najmu

2 500,00 zł

2 750,00 zł

Opłata za media i administrację

1 000,00 zł

1 100,00 zł

Opłata za udział w częściach wspólnych

100,20 zł

0 zł

SUMA:

3 600,20 zł

3 850,00 zł

 

W YouNick nie doliczamy add-on factor.