Przejdź do strony: Rozwój biznesu
Przejdź do strony: O nas
Przejdź do strony: Usługi
Przejdź do strony: YouNick Mint
Przejdź do strony: Open Innovation by YouNick Mint

Bridge Alfa by YouNick Mint

Fundusz pre-seed dedykowany wsparciu innowacyjnych spółek na wczesnym etapie rozwoju, które swoje produkty, usługi i technologie opracowują w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. Fundusz realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

Fundusz ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania sektora prywatnego w działalność badawczo-rozwojową. Kapitalizacja funduszu wynosi 30 mln złotych.

Przejdź do strony: Partnerzy
Przejdź do strony: Współpraca
Przejdź do strony: Kontakt