Drukuj

2016/03/08

Procedura uzyskania akredytacji ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne w toku.

Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy procedurę uzyskania akredytacji ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne w Ministerstwie Rozwoju, Departament Innowacji i Przemysłu.

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. 

Rodzaj usług, jakie oferujemy:
 

1.       usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, a także w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

2.       usługi wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, a także znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

 

Przewidywany termin uzyskania akredytacji  - kwiecień 2016 roku