Drukuj

2019/01/23

HumaNick poleca: Prawo w biznesie - wykłady

Razem z kancelarią B.LAW Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak zachęcamy do udziału w otwartych wykładach z cyklu "Prawo w biznesie", które odbędą się w YouNick w dniu 13 lutego 2019 roku.  Udział w wykładach jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Wykłady poprowadzą przedstawiciele B.LAW Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak.

PROGRAM

9:00 - 9:10 Powitanie
9:10 - 10:10  Skuteczne zabezpieczenie należności firmy. Co warto zrobić przed zawarciem umowy?
Jak działać, gdy kontrahent nie spełnia swojego zobowiązania? Osoba prowadząca: Krzysztof Mądrowski

 1. Weryfikacja kontrahenta przed przystąpieniem do transakcji – co warto sprawdzić?
 2. Ubezpieczenie należności handlowych: Umowa w obrocie handlowym. Jak prawidłowo sporządzić umowę? Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy?
 3. Sposoby zabezpieczenia należności: Hipoteka, Zastaw zwykły i zastaw rejestrowy, ​Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 4. Zabezpieczenia osobiste: Weksel in blanco i poręczenie wekslowe, Poręczenie cywilne, Dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 5. Co zrobić, gdy kontrahent nie spełnia zobowiązania? Kontakt z dłużnikiem, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, Postępowanie przedsądowe i sądowe z wykorzystaniem ustanowionych zabezpieczeń należnośc

10:10 – 10:20 Przerwa 

10:20 – 11:20 Dlaczego warto zastrzec znak towarowy? Osoba prowadząca: Przemysław Wojtylak

 1. Czym jest znak towarowy?
 2. Rodzaje znaków towarowych (słowny, słowno-graficzny, graficzny, inne)
 3. Znane i nietypowe przykłady znaków towarowych
 4. Kiedy można zastrzec znak towarowy?
 5. Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Polski i UE – koszty oraz ogólny opis procedury
 6. Jakie są korzyści z zastrzeżenia znaku towarowego? Jakie potencjalne straty może ponieść firma w przypadku braku jego zastrzeżenia?

11:20 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:15 Dotacje unijne dla firm. Aktualne możliwości dofinansowania inwestycji i rozwoju MŚP w 2019 roku. Osoby prowadzące: Piotr Wolny, Grzegorz Kowalewski (Fundacja MEON)

Podczas wykładu omówione zostaną formy wsparcia i wymogi konkursowe dla Wnioskodawców w ramach:

 1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
 2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 4. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 5. Instrumentu finansowego JEREMIE

12:15 – 12:25 Przerwa
12:25 – 13:25 Umowy w systemie zamówień publicznych. Na co zwrócić uwagę przed złożeniem oferty 
i o czym pamiętać w trakcie realizacji umowy? Osoba prowadząca: Przemysław Wojtylak

 1. Wzór umowy jako element SIWZ.
 2. Czy Wykonawca może wpłynąć na treść umowy?
 3. Obligatoryjne elementy umowy zawieranej w ramach prawa zamówień publicznych
 4. Jakie są konsekwencje odmowy zawarcia umowy z Zamawiającym?
 5. Na co Wykonawca powinien zwrócić uwagę analizując treść umowy?
 6. Kary umowne – najważniejsze aspekty z perspektywy Wykonawcy
 7. O czym pamiętać i na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umowy z podwykonawcą?

13:25 – 13:35 Przerwa
13:35 - 14: 00 Sesja Q&A

Czas na pytania i odpowiedzi uczestników do przedstawicieli kancelarii.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować:  
http://prawowbiznesie-younick.evenea.pl/

Dodatkowo, w ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać również z bezpłatnego wsparcia merytorycznego polegające na konsultacji lub uzyskaniu szczegółowej informacji objętej tematyką wykładów. Więcej informacji na temat wsparcia będzie można uzyskać w dniu wydarzenia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wykładów, możesz skontaktować się z osobami prowadzącymi wykłady za pośrednictwem wiadomości
e-mail: biuro@b-law.pl lub pod adresem B.LAW Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak, ul. Elizy Orzeszkowej 10/5 60-778 Poznań