Go to page: Business development
Go to page: O nas
Go to page: Usługi
Go to page: YouNick Mint
Go to page: Open Innovation by YouNick Mint

Bridge Alfa by YouNick Mint

Fundusz pre-seed dedykowany wsparciu innowacyjnych spółek na wczesnym etapie rozwoju, które swoje produkty, usługi i technologie opracowują w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. Fundusz realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

Fundusz ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania sektora prywatnego w działalność badawczo-rozwojową. Kapitalizacja funduszu wynosi 30 mln złotych. 

Go to page: Partnerzy
Go to page: Współpraca
Go to page: Kontakt