>

Park technologiczny 

YouNick to wyjątkowy park technologiczny, w którym na pierwszym miejscu jest człowiek. Człowiek, który prowadzi lub współtworzy biznes i potrzebuje przyjaznego otoczenia oraz warunków do pracy, by być kreatywnym i efektywnym. Naszą intencją jest zapewnić takie otoczenie, dlatego udostępniamy wygodną i nowoczesną przestrzeń, w tym: 

 


YouNick to wyjątkowe środowisko dla rozwoju innowacyjnych biznesów. Wspieramy ludzi z ciekawymi pomysłami na biznes, udostępniając środki finansowe, a także doradzając na każdym etapie rozwoju firmy. Wspólnie z pomysłodawcą budujemy strategię i plan działań, pozostając otwartymi na wiele wyzwań. Nasze relacje opieramy o ideę partnerstwa i głębokiej współpracy w realizacji wspólnego celu, jakim jest sukces rynkowy rozwijanej spółki. 


YouNick (dotychczas Nickel Technology Park Poznań) to pierwszy w Polsce prywatny park naukowo-technologiczny. Tutaj Twój potencjał łączy się z naszym. Współtwórz z nami swoje unikalne miejsce.

Zobacz także:

 

Place to create

Człowiek w centrum. Biznes w sercu. Komfort w pracy.
Równowaga w życiu prywatnym i zawodowym.
Pomoc w rozwoju. Partnerstwo w działaniu.
Synergia w kooperacji.
Po prostu Ty w YouNick.

Otwórz film Zamknij film
Przejdź do strony: Co robimy
Przejdź do strony: Ty w YouNick
Przejdź do strony: You + Nick
Przejdź do strony: YouNick
Przejdź do strony: Firmy w YouNick