Przejdź do strony: Rozwój biznesu
Przejdź do strony: Generowanie pomysłu
Przejdź do strony: Badania użytkowników
Analiza ilościowa i jakościowa
Przejdź do strony: Projektowanie
Przejdź do strony: Koncepcja technologiczna
Strategia IP
Przejdź do strony: Testowanie
Przejdź do strony: Komercjalizacja
Przejdź do strony: Nasze spółki
Przejdź do strony: Referencje
Przejdź do strony: OPM Pharma
Przejdź do strony: 3R Studio
Przejdź do strony: IVI

Zadania

Przeprowadzenie analizy sytuacji firmy z wykorzystaniem elementów metodologii Systematic Inventive Thinking. Przedstawienie wypracowanych propozycji działań, określenie ich priorytetów w ramach weryfikacji celów biznesowych oraz wskazanie rekomendacji w zakresie krótkookresowych działań komunikacyjnych.

Nickel Development

Branża: Nieruchomości komercyjne

Jak pomogliśmy?

  • Market Research
  • User Persona
  • Service Experience Map
  • Customer Journey
  • Market Testing
  • Stworzenie projektu funkcjonalnego nowej inwestycji