Przejdź do strony: Rozwój biznesu
Przejdź do strony: Generowanie pomysłu
Przejdź do strony: Badania użytkowników
Analiza ilościowa i jakościowa
Przejdź do strony: Projektowanie
Przejdź do strony: Koncepcja technologiczna
Strategia IP
Przejdź do strony: Testowanie
Przejdź do strony: Komercjalizacja
Przejdź do strony: Nasze spółki
Przejdź do strony: Referencje
Przejdź do strony: OPM Pharma
Przejdź do strony: 3R Studio

Zadania

Przeprowadzenie analizy sytuacji firmy z wykorzystaniem elementów metodologii Systematic Inventive Thinking. Przedstawienie wypracowanych propozycji działań, określenie ich priorytetów w ramach weryfikacji celów biznesowych oraz wskazanie rekomendacji w zakresie krótkookresowych działań komunikacyjnych.

IVI

Branża: Opieka zdrowotna

"Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie - za organizację, prowadzenie, Wasz czas, zaangażowanie i całą masę świetnych pomysłów! Nie mogę ani spać, ani doczekać się realizacji naszych planów..."

Agnieszka Drews

Prezes Zarządu IVI sp. z o.o.

Jak pomogliśmy?

  • Business model innovation
  • Communication Innovation
  • Customer Journey Map
Przejdź do strony: Nickel Development